History

Home -> History

S. No. NAME CITY
1 Prof. Qaiser Jamal Karachi
2 Dr. Asif Khan  Karachi
3 Dr. Fakhruddin Shaikh Hyderabad
4 Dr. Didar Hussain Gajoo Mirpurkhas
5 Dr. M. Akram Sultan  Mirpurkhas
6 Dr. Qurban Ali Rahu Nawabshah
7 Dr. Raj Kumar Sachdewani Sukkur
8 Prof. Saeed Ahmed Sangi Larkana
9 Dr. Shafiq Ahmed Bhaitt Bahawalpur
10 Dr. Shahadat Hussain Chaudry  Bahawalpur
11 Prof. ljaz Ahmed Multan
12 Dr. Kashif Ali Hashmi  Multan
13 Prof. Ahmed Bilal Faisalabad
14 Prof. Dr. Saif Ullah Goraya Sargodha
15 Dr. Saima Naz Alam Sahiwal
16 Dr. Bilal S. Mohydin Lahore
17 Dr. Shehbaz Sarwar  Lahore
18 Dr. Mehfooz Ahmed Gujrat
19 Prof. Naeem Malik Rawalpindi / Islamabad
20 Prof. Amber Ashraf Peshawar
21 Dr. Hafiz ur Rehman Swat
22 Dr. Saqib Qureshi Nowshera
23 Prof. Waqar A. Mufti Abbottabad
24 Prof. Jalal-Ud-Din Achakzai Quetta
25 Dr. Sohail Tufail Sialkot